مسترتک
منو موبایل

مسترتک

درخواست ضمانت‌نامه - مسترتک

درخواست ضمانت نامه مسترتک

اطمینان و اعتماد رکن اصلی در معاملات بین دو طرف هستند که هر کسب و کاری با ساختن این اطمینان زمینه پیشرفت و توسعه را برای خود ایجاد میکنند. امروزه اکثر شرکت های دانش بنیان به دلیل نوبنیاد بودن این اعتماد را بین موسسه های مهم ندارند. یکی از راهکار های معتمد سازی داشتن ضمانت نامه است که تضمینی بر انجام تعهدات کسب و کار هاست. یکی از اصلی ترین خدمات مسترتک کمک به شرکت های دانش بنیان برای گرفتن انواع ضمانت نامه است.

trademark.png2

اطمینان و اعتماد رکن اصلی در معاملات بین دو طرف هستند که هر کسب و کاری با ساختن این اطمینان زمینه پیشرفت و توسعه را برای خود ایجاد میکنند. امروزه اکثر شرکت های دانش بنیان به دلیل نوبنیاد بودن این اعتماد را بین موسسه های مهم ندارند. یکی از راهکار های معتمد سازی داشتن ضمانت نامه است که تضمینی بر انجام تعهدات کسب و کار هاست. یکی از اصلی ترین خدمات مسترتک کمک به شرکت های دانش بنیان برای گرفتن انواع ضمانت نامه است.

انواع ضمانت نامه :

  • ضمانت‌نامه شرکت در مناقصات
  • ضمانت‌نامه دریافت پیش‌پرداخت قراردادها
  • ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات
  • ضمانت‌نامه کسور وجه ­الضمان
  • ضمانت‌نامه گمرکی

مراحل دریافت ضمانت نامه در مسترتک

درخواست ضمانت نامه در مسترتک نیازمند پر کردن فرم زیر است تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

فرم درخواست ضمانت نامه