مسترتک
منو موبایل

مسترتک

آرشیو بایگانی‌های دسته‌بندی نشده - مسترتک

نقش کارگزاران دانش در توسعه مدل بازاریابی دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان

در دنیای امروز، شرکت‌های دانش‌بنیان با تولید فناوری‌ها و دانش‌های نوآورانه، نقش مهمی در توسعه اقتصاد و پیشرفت جامعه دارند. […]

2 دقیقه مطالعه مشاهده

شکل‌گیری شبکه دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان: افزایش همکاری و نوآوری

شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان مراکز تولید دانش و نوآوری در جامعه‌ها و بازارهای جهانی به تعامل و همکاری بیشتر نیاز […]

2 دقیقه مطالعه مشاهده

مدیریت دانش بنیان: ایجاد ارزش از دانش در سازمان‌ها

مدیریت دانش بنیان به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت سازمان‌ها، به منظور ایجاد، انتقال، و بهره‌برداری از دانش […]

2 دقیقه مطالعه مشاهده

امتیازات دانش‌بنیان: تحلیلی از اثرات و تاثیرات در سازمان‌ها و جوامع

در دوران پویا و تغییرپذیر اقتصاد دانش‌بنیان، امتیازات دانش‌بنیان به عنوان یک ابزار استراتژیک و مؤثر در تحقق توسعه و […]

2 دقیقه مطالعه مشاهده

حمایت‌های دانش‌بنیان: ارتقاء فرآیند نوآوری و توسعه

حمایت‌های دانش‌بنیان: ارتقاء فرآیند نوآوری و توسعه در دوران اقتصاد دانش‌بنیان و رقابت فزاینده، حمایت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یک عامل کلیدی […]

2 دقیقه مطالعه مشاهده

استراتژی‌ها و چالش‌های پیاده‌سازی دانش‌بنیان در سازمان‌ها: مطالعه‌ای تخصصی

استراتژی‌ها و چالش‌های پیاده‌سازی دانش‌بنیان در سازمان‌ها: مطالعه‌ای تخصصی در عصر اطلاعات و فناوری، مفهوم دانش‌بنیان به‌عنوان یک ابزار استراتژیک […]

2 دقیقه مطالعه مشاهده

دانش‌بنیان: اساسی برای نوآوری و توسعه پایدار

دانش‌بنیان: اساسی برای نوآوری و توسعه پایدار در دنیای امروز، پیشرفت و توسعه به وسیله‌هایی همچون تکنولوژی، علم و نوآوری […]

2 دقیقه مطالعه مشاهده

تفاوت شرکت‌های دانش بنیان نوع ۱ و ۲

در این بخش، تفاوت‌های شرکت‌های دانش بنیان نوع ۱ و ۲ از نظر تخصص و دانش فنی مورد بررسی قرار […]

< 1 دقیقه مطالعه مشاهده

شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان مراکز نوآوری و پیشرفت فناوری در اقتصاد ایران بسیار مهم هستند. درجه‌بندی این شرکت‌ها، اهمیتی بسیار […]

2 دقیقه مطالعه مشاهده

کار در شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران با تأسیس و توسعه فضای کسب و کار نوآوری و فناورانه، محصولات و خدماتی با ارزش […]

2 دقیقه مطالعه مشاهده